Amalan Yang Meringankan Si M4ti Di Dalam Kvbur

Amalan Yang Meringankan Si M4.ti Di Dalam Kvbur

Terdapat beberapa amalan yang boleh meringankan si m4.ti, antaranya hadis dari Abdullah bin Abbas r.a.

“Ibu Sa’ad bin Ubadah meninggal, sedangkan ketika itu Sa’ad tiada di sisi ibunya. Kemudian Sa’ad menemui Nabi Muhammad s.a.w lalu berkata , “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku men1nggal dan aku tidak berada di sisinya pada ketika itu. Apakah bermanfaat kepadanya sekiranya aku bersedekah atas namanya?”

Baginda menjawab, “ Ya!”. Sa’ad berkata , Aku berikan kes4ksian kepada anda hasil kebunku menjadi sedekah atas nama dirinya.” (HR Bukhari)

Begitu juga hadis lain dari Abdullah Ibnu Abbas r.a. katanya, “Suatu ketika, Nabi s.a.w. telah lalu di hadapan salah satu kebun dari kebun-kebun yang banyak terdapat di Madinah atau Makkah. Tiba-tiba Baginda s.a.w. terdengar suara dua orang manusia sedang diaz4.b di dalam kvbur. Lantas Nabi s.a.w. bersabda,

“Kedua-dua orang ini sedang di4zab, tetapi bukanlah kedua-duanya di4zab kerana melakvkan d0sa bes4r (pada pandangan manusia).”

Kemudian Baginda s.a.w. bersabda,

“Bahkan (sebenarnya kedua-duanya di4zab kerana melakukan d0sa bes4r,) salah seorang di antaranya tidak memelihara dirinya daripada n4jis air kenc1ng. Sementara seorang lagi, sentiasa berjalan (keluar dari rumah untuk) mengvmpat manusia (dengan niat memberi kemvdar4tan kepada mereka). Kemudian Baginda s.a.w. meminta dibawa datang kepadanya sebatang pelep4h tamar, lalu ia dib3lah dua dan kemudian Baginda telah ditanya,

“Wahai Rasulullah! Mengapa Tuan melakukan seperti ini? Lantas Baginda s.a.w. menjawab,

“Moga-moga kedua-duanya diringankan az4b oleh Allah, selagi kedua-dua pelepah tamar tersebut tidak kering.”

Dari kedua hadis ini jelas bagi kita bahawa terdapat beberapa amalan yang harus dilakukan bagi meringankan si m4ti sebagaimana yang diunjurkan oleh Baginda s.a.w.

Walaupun kita tidak tahu bagaimana keadaan si m4ti tatkala berada di alam kvbur, namun dengan beberapa amalan yang diunjurkan oleh baginda s.a.w. ini secara langsung dapat memberi syafaat dan manfaat kepada si m4.ti.

Hutang yang sengaja tidak dibayar juga akan membeb4nkan si m4.ti di dalam kvbur

Bahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan kepada kita agar membuat persediaan sebaik mungkin sebelum menempuh hari kem4.tian.

Tujuannya tidak lain dengan persediaan tersebut akan dapat membantu dan meringankan beb4nan yang ditanggung saat berada di alam kubvr dan memberi syafaat serta manfaat menempuh kehidupan barz4.kh.

Antara persediaan itu menurut Baginda s.a.w. ialah, “Apabila m4ti seseorang insan maka terputvslah segala amalannya di dunia melainkan tiga (amalan). Sedekah jariah (yang ditinggalkan) ilmu yang bermanfaat (yang diajarkan) dan anak yang sol3h yang selalu mendoakannya” HR Tirmizi

Inilah tiga amalan yang seharusnya dilakukan oleh setiap insan ketika hidup. Ia tidak lain sebagai satu bentuk persediaan agar ganjaran dari amalannya itu dapat membantunya saat di alam b4.rzakh nanti.

Amalan Tatkala Berlaku kemati4.n.

Disunatkan membaca Bismillah wa a’la millati rasulillah, sambil menutup kedua-dua matanya.

Disunatkan membaca Inna lillahi wa inna ilahi roji’un setelah mendengar khabar kem4.tian.

Mengheb4hkan kem4tian kepada orang ramai supaya mereka tahu serta memberi peluang kepada mereka datang menziar4hinya.

Menyelubungkan jen4zah. Sunat diselubungkan jen4zah dengan kain untuk mengawal keadaannya daripada terded4h kepada pemandangan umum bersandarkan hadis dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah r.ha. bahawa sewaktu Rasulullah s.a.w wafat, jen4zah Baginda s.a.w. diselimutkan dengan kain bvlu yang dibawa dari Yaman.

Meny3gerakan pengurusan. Disunatkan menyegerakan pengurusannya kerana bimbangkan keadaan m4.yat berkenaan akan berubah. Imam Ahmad menyatakan , “Memuliakan m4.yat itu ialah dengan cara menyegerakan pengurusannya. Imam Abu Daud meriwayatkan, semasa Talhah bin Al Barraa sakit, Baginda Rasulullah s.a.w. telah datang menziarahinya.

Maksud hadis s.a.w.

“Aku lihat Talhah sedang di ambang m4.ut. Apabila dia telah men1nggal dunia nanti segerakanlah pengurusannya. Sesungguhnya amat tidak wajar m4.yat orang mukmin tertahan di tengah keluarganya”.

Amalan Yang Meringankan Si M4..ti Di Dalam Kvbur

SUMBER : Mykmu

About admin

Check Also

SubhanaAllah! Inilah 9 Kemulian Yang Dijanjikan Oleh Allah Kepada Orang Yang Sentiasa Menjaga Solatnya

Inilah 9 Kemulian Yang Dijanjikan Oleh Allah Kepada Orang Yang Sentiasa Menjaga Solatnya Siapakah insan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *